Atelopus hoogmoedi

 

Imagem
Atelopus hoogmoedi
Imagem
Atelopus hoogmoedi
Imagem
Dorsal view of Atelopus hoogmoedi.
Imagem

Dorsal view of Atelopus hoogmoedi. 

Video

Vocalizing male of Atelopus hoogmoedi. 
Imagem
Sonogram of Atelopus hoogmoedi.
 
To download a recording sampleclick here